Đăng ký tên miền

Kiểm tra Nguyên tắc tên miền Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org … Tên miền chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-). Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác … Đọc tiếp Đăng ký tên miền